مینا کاری اصفهان
مطالب آموزشی 

مینا کاری اصفهان

مینا کاری اصفهان مشکل بتوان گفت از چه زمانی هنر مینا کاری در ایران رواج گرفته است. زیرا از روزگاران پیش از عهد صفویه نمونه هایی از میناکاری در دست نیست وحتی از دوران صفوی هم نمونه های قابل ملاحظه ای برجای نمانده است. لکن در دوران قاجاریه مینا کاری به مقدار کم وجود داشته است و اشیایی مانند سرقلیان وکوزه قلیان وکوزه و بادگیر قلیان را میناکاری می کرده اند. رواج صنعت مینا کاری در اصفهان از دوران پهلوی و حدود سال ۱۳۱۰ ه.ش. است و مخصوصاً این که…

خواندن بیشتر
قلمکار سازی از صنایع دستی اصفهان
مطالب آموزشی 

قلمکارسازی یکی از صنایع دستی اصفهان

قلمکارسازی یکی از صنایع دستی اصفهان قلمکارسازی يکی از صنايع دستی پر سابقه ای است که قرنها در اوج شهرت بود و از دوره مغولها در ايران مرسوم شده است. در دوره مذکور به منظور جلب نظر خوانين مغول ايرانيان نيز دست به ابتکاراتی زدند که از جمله ابداع نقاشی روی پارچه يا پارچه های قلمکار بود، سپس اين صنعت در زمان صفويه گسترش بيشتری پيدا کرد. به هر صورت عمر پرشکوه اين صنعت در زمان صفويه بود و در اواسط عصر قاجاريه بتدريج از رونق آن کاسته شد. در…

خواندن بیشتر
خاتم کاری اصفهان
مطالب آموزشی 

خاتم کاری اصفهان

خاتم کاری اصفهان یکی دیگر از صنایع دستی اصفهان خاتم کاری است. قدمت این هنر هم به دوران صفوی بر می گردد، در آن زمان کاخ ها، رحل قران ها، میز و صندلی ها خاتم کاری شده بودند. ابتدا مرکز خاتم سازی، شهر اصفهان بود. امّا بعدها این هنر در شیراز رونق بیشتری گرفت و امروزه خاتم سازی شیراز جایگاه بالاتری دارد. هنر آراستن سطح شی ها را بوسیله مثلث های کوچک، در طرح های مختلف را خاتم سازی می گویند. این مثلث ها از جنس عاج، استخوان، مفتول برنج،…

خواندن بیشتر
میناکاری اصفهان
مطالب آموزشی 

روش نگهداری تولیدات مینا کاری اصفهان

روش نگهداری تولیدات مینا کاری اصفهان از آن جا نقوش مینا توسط لعاب شفاف پوشانده شده است ،و در کوره تا ۸۰۰ درجه حرارت پخته شده است  شستن با آب گرم و اسفنج صدمه ای به ظروف نمی زند ولی از کشیدن اشیاء نوک تیز و برنده و ضربه زدن به آن باید جلوگیری کرد ( ضربه زدن ایجاد پریدگی می نماید ) بدیهی است حرارت زیاد و نا متناسب نیز بعضی از رنگ های مینا رامی سوزاند. پارچه قلمکار اصفهان: خانه قلمکار صدر تولید کننده برتر پارچه های قلمکار…

خواندن بیشتر